Ons bestuur

 
Voorzitter
Pouseele Kristiaan      
       
Ondervoorzitter
Sevenoo Tea      
       
Penningmeester
Maertens Rita      
       
Secretaris
Maertens Rita      
       
Bestuursleden
Ameye Roel      
Bleyaert Peter      
De Maré Paul      
Dewitte Mark      
Maes Mark      
Naert Christ      
Pieters Hilde      
Vermandere Martine      
Vyncke Jean-Pierre